ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

למידה בקהילה

בשנת הלימודים תשע"ח יושם הדגש על היקף השימוש בתכנים דיגיטליים ובמערכות ניהול מתוקשבות, יישום למידה מתוקשבת בדרכים מגוונות וטיפוח מיומנויות האוריינות הדיגיטלית, זאת בשאיפה להמשיך להוביל את הפיכתם של בתי הספר לארגונים מתוקשבים בעלי שיטות הוראה מגוונות וחדשניות, בעלות רלוונטיות ללומד במאה ה-21.
איגרת תקשוב למנהלי בתי הספר ולרכזי התקשוב
פירוט התכניות וההדרכות לשנת תשע"ח
השתלמות יסודות מדעי המחשב ואלגוריתמיקה א'
קורס לרכזים ולמורים
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד