ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

אודות

אודות

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית" של משרד החינוך היא תכנית תלת-שנתית בחינוך העל-יסודי (י'-י"ב), פיתוח של התכניות "מחויבות אישית" ו"תעודת בגרות חברתית".

התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning), והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה בתהליכים מובנים ושל שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך.

 

אבני יסוד

  • התכנית מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.
  • התכנית היא חלק מתפיסה מערכתית שהמשרד מוביל בנושא מעורבות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה, במגזרים השונים ובקרב אוכלוסיות שונות, בגן, בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
  • התכנית החלה לפעול בכיתה י' בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה והתפתחה לליווי התלמיד גם בשנות לימודיו בכיתות י"א ו-י"ב, וקיומה הוא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.
  • התכנית אמנם מציגה עקרונות וקווים מנחים, אך מאפשרת מרחב גמישות פדגוגית ביחס לבחירת תחומי ההתנסות ומקומות ההתנסות וביחס לארגון הזמן.  
  • בכל בית ספר יש רכז התפתחות אישית ומעורבות חברתית האחראי על הנושא.
אתר "נוער מתנדב"
אתר ארצי שהוקם ע"י משרד החינוך, ובו כל התכניות הקיימות להתנדבות תלמידים בכל הארץ. בחירת מקום/תכנית ההתנדבות נעשית ע"י התלמיד באופן עצמאי. לאתר לחצו כאן
 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד