ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

אודות יחידת עבודה סוציאלית בחינוך

מנהלת היחידה: אורלי וינטרוב
טלפון: 03-9547496 
פקס: 03-9547510      
דוא"ל: orlyv@rishonlezion.muni.il

 

השירות הסוציאלי בחטיבות הביניים ובתיכונים הינו חלק מאגף הפרט במינהל החינוך. היחידה לטיפול בחטיבות הביניים ובתיכונים מונה 14 עובדים סוציאליים, המשובצים בכל המקיפים השש-שנתיים בעיר וכן בבית ספר "ארזים" לחינוך מיוחד. מדובר בשירות ותיק ומבוסס, הפועל בעיר כ-30 שנה, כאשר לאורך השנים עבר השירות הסוציאלי שינויים בהתאם לצורכי השטח.

עבודת העובד/ת הסוציאלי/ת ברשות המקומית מטרתה מניעת הידרדרות ונשירה של תלמידים הלומדים בחטיבות הביניים ובתיכונים בעיר. העו"ס מטפל/ת במתבגרים המתקשים להשתלב במערכת החינוך על רקע משברים התפתחותיים, משפחתיים וחברתיים, במטרה לשפר את תפקודם בדרך של ייעוץ, טיפול ישיר או עקיף והפנייה למוסדות ולשירותים רלוונטיים. העו"ס פועל/ת ברמה המערכתית, הפרטנית, הקבוצתית והמשפחתית.

 

הטיפול בתלמידי חטיבות הביניים מתמקד בשתי אוכלוסיות על פי ההבחנה הבאה:

  • תלמידים בסיכון - תלמידים במשבר אשר ניתן למנוע את הסלמתו באמצעות טיפול פרטני וקבוצתי. הטיפול יתבצע בשיתוף פעולה ובתיאום עם גורמי ייעוץ, חינוך וטיפול בחטיבת הביניים, מתוך ראייה מערכתית המדגישה את האינטגרציה של כל המערכות הקשורות בחיי התלמיד לשיפור תפקודו.
  • תלמידים בסכנה - בני נוער הנמצאים בתהליך הידרדרות ומהווים סיכון ממשי לעצמם ו/או לסביבתם, כפי שמוגדר בחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 (מצ"ב מטה). הטיפול הינו פרטני ולעתים בליווי פקידת סעד, מחייב התערבות מידית, אינטנסיבית וארוכת-טווח.

הטיפול בתלמידי התיכון מחולק ל:

  • טיפול פרטני לנוער הנמצא במשבר, אך לא בסיכון.
  • טיפול קבוצתי המאפשר מתן מענה לקבוצת תלמידים בעלי קושי משותף.

 

אופן הפנייה לעו"ס
הפנייה לעובדת הסוציאלית תתבצע לאחר דיון בצוות הבין-מקצועי בבית הספר בראשות המנהל/ת והצוות הטיפולי בו שותפה העובדת הסוציאלית. ניתן להסתייע בעו"ס במצבים בהם הורים מתקשים לבצע את תפקידם ההורי, במצבים של קושי בהתפתחות תקינה של ילד, קושי ביחסי הורים-ילדים, ילדים במצבים בהם יש פגיעה בפועל בשלומם ובהתפתחותם התקינה ובילדים הנמצאים במצבי סיכון פוטנציאלי.
 

  חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד