ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

הקוד העירוני להתנהגות חינוכית-ערכית

הקוד העירוני להתנהגות חינוכית-ערכית

מהו הקוד העירוני?
העיר ראשון לציון שמה לה למטרה ליצור סביבה חינוכית מוגנת, בטוחה ומכבדת, מתוך אמונה כי סביבה חינוכית מיטבית תאפשר פיתוח יכולותיו האישיות של כל תלמיד, תביא לרווחתו הנפשית ותוביל לחברה של אזרחים בעלי רגישות לזולת והמחויבים לכבד כל אדם. שותפות ואחריות לתוצאות של כל העוסקים במלאכת החינוך (בתי הספר, משרד החינוך, רשות מקומית, הורים, חינוך בלתי פורמלי) יובילו לצמצום האלימות, לחיזוק המוגנות וליצירת סביבה בטוחה ומצמיחה. עיריית ראשון לציון קיבלה החלטה עקרונית: בראשון לציון אין מקום לאלימות, ותופעות של התנהגות אלימה לא יעברו לסדר היום ויזכו לתגובה הולמת בכל מקרה ומקרה.

 

לשם השגת כל המטרות האלה נבנה וגובש "הקוד העירוני", שהוא בבחינת שפה עירונית אחידה ובה מסגרת מחייבת של הסכמים, כללים, נהלים, הבנות ותרבות של אחריות ושיתוף בין כל העוסקים והנוגעים בחינוך הילדים והנוער בעיר. במהלך שנת תשע"ב הוטמע הקוד העירוני בכל בתי הספר היסודיים בעיר.

 

עקרונות יסוד

 1. בניית שפה עירונית משותפת ומוסכמת המחייבת את כל באי הקהילה - מראש הרשות המקומית, דרך אנשי מינהל החינוך ואנשי החינוך, ועד אחרון התלמידים. הקוד מחייב את כולם.
 2. הקוד יהווה מסמך נהיר ומובן, יחול על כל באי הקהילה וייתן מענה לכלל אנשי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, הורים, תלמידים ועובדי הרשות המקומית הנמצאים בקשר עם המרחב הבית ספרי, במטרה ליצור מרחב פעולה ברור, אחיד וידוע מראש.
 3. חוזר מנכ"ל תשע 1/א (ספטמבר 09) מהווה תשתית חוקית, ממלכתית ומחייבת לקוד העירוני ולכל החתומים עליו.
 4. ערכי הליבה עליהם מושתת הקוד הם:
  כבוד - כבוד הדדי בין כל השותפים במערכת החינוך בעיר.
  שותפות - שיח מתמיד, משתף ומכבד את כל שותפיו.
  נשיאה באחריות לתוצאות - אחריות אישית של כל פרט בקהילה לקיום עקרונות הקוד העירוני על כל היבטיו.
 5. הקוד העירוני תקף בכל שעות היממה, בכל מקום ברחבי העיר, בין כותלי בית הספר ומחוצה לו.

על מנת להפוך את נוהלי הקוד העירוני לברורים וידידותיים למשתמש, הם אורגנו בשלושה מרחבים של "רמזור":

 • המרחב האדום - מכלול ההתנהגויות שהן בבחינת "חוקי בל יעבור".
 • המרחב הצהוב - "נהלים ושגרה בית ספרית" - סדר ייחודי לכל מוסד.
 • המרחב הירוק - התנהגויות מכבדות וראויות הנגזרות מתוך ערכי הליבה של הקוד העירוני - כבוד, שותפות ונשיאה באחריות.

הרמזור ייתלה בכל כיתה, והמורות יוכלו לעשות בו שימוש בעת תהליך הלימוד. כל מעשה של תלמיד יקבל צבע: אדום - אם עשה מעשה אסור, צהוב - אם עשה מעשה שאינו מקובל בבית הספר המסוים, וירוק - אם עשה מעשה חיובי.  

 

הקוד העירוני להתנהגות מכבדת בבתי הספר היסודיים - ביח"ד (ביטחון ומוגנות, ייחודיות, חזון חינוכי, דיאלוג מכבד) לאורך כל הדרך!  

 

  הקוד העירוני
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד