ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

מבחן קבלה לכיתות המחוננים בעל יסודי - בשנת הלימודים תש"ף

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך מפעיל תכניות לתלמידים מחוננים ברחבי הארץ ובכלל זה גם כיתות מחוננים בבתי ספר נבחרים. תנאי הקבלה לכיתת המחוננים הם כדלקמן ובסדר הבא:

  1. מבחן קבלה הנערך מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך, באמצעות מכון קרני.
  2. ריאיון אישי המתקיים על ידי מנהל וצוות פדגוגי בבית הספר.
  3. מקום פנוי.

מבחני הקבלה לכיתה ז' בשנה"ל תש"ף יתקיימו בבית ספר חביב, רחוב אחד העם 7 ראשון לציון, בחודש ינואר, במועדים שיפורסמו באתר של מכון קרני. באמצע חודש נובמבר 2018 ייפתח באתר רישום מקוון למבחן לאיתור תלמידים מחוננים. 
 

לידיעתכם, תלמיד שאינו יכול להשתתף במועדי הבחינה שנקבעו מכל סיבה: מחלה או נסיבות אישיות כאלה ואחרות, יוכל לתאם מועד בחינה אחר. לשם קביעת מועד אחר עליו לפנות בכתב לאגף למחוננים בפקס 02-5602974 או למינהל החינוך (לפרטים המופיעים מטה) לקבלת הפניה למכון קרני.

 

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, לקות פיסית ו/או מצב בריאותי מיוחד המצריך תנאי בחינה מותאמים, זכאים להגיש בקשה למבחן בתנאים מותאמים. את הבקשה יש לשלוח לאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בצירוף המסמכים הבאים:

  1. מכתב בקשה של ההורים.
  2. דו"ח אבחון של התלמיד על ידי איש מקצוע: פסיכולוג חינוכי מומחה, רופא (נוירולוג, פסיכיאטר, אחר) מאבחן דידקטי. על הדו"ח לכלול התייחסות מפורשת לתפקוד הלימודי.
  3. טופס חוות דעת המורה / יועץ ביה"ס.
  4. טופס אישור העברת מידע חתום על ידי ההורים. הטפסים נמצאים באתר האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך  

את הבקשה יש להעביר עד נובמבר 2018.

 

האגף למחוננים ומצטיינים, באמצעות ועדת התאמות בראשותה של פסיכולוגית חינוכית מומחית, יבחן את זכאותו של התלמיד למבחן בתנאים מותאמים. אם יוחלט שהתלמיד זכאי למבחן בתנאים מותאמים, ינחה יו"ר ועדת ההתאמות את הגוף הבוחן באשר להתאמה הנדרשת, והתלמיד יוזמן למבחן בתנאים מותאמים. אם יוחלט שלא לאשר לתלמיד להיבחן בתנאים מותאמים, הוריו יקבלו על כך הודעה בכתב, וילדם יופנה למבחן רגיל.

 

תוצאות המבחנים יועברו ישירות לאגף אשר יקבע אם הישגי התלמיד עומדים בקריטריונים שנקבעו כסף הקבלה לכיתה. בכל מקרה לא יימסר להורים או לכל גורם אחר שום מידע שהוא מעבר לעובדת זכאותו או אי זכאותו של התלמיד להשתתף בכיתה, זאת מאחר והמבחנים לא נועדו לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא רק לאתר את התלמידים בעלי הכושר הכללי הגבוה ביותר יחסית לשכבת הכיתה הנבחנת באזור מגוריו. האגף בשיתוף בית הספר ימסור המלצותיו להורים בכתב.

 

תלמיד שהישגיו לא התאימו לסף הנדרש, זכאי להגיש בקשה לבחינה חוזרת. הזכאות לבחינה חוזרת נקבעת על סמך הקריטריונים הבאים: נסיבות אישיות ומקום פנוי בקבוצה. לא ניתן להיבחן בבחינה חוזרת לפני שיחלפו לפחות 10 חודשים מהמועד בו נבחן התלמיד.

 

עלות המבחן
200 ש"ח. התשלום יבוצע ביום הבחינה במזומן או באמצעות המחאה לפקודת "מכון קרני".

 

 לפרטים נוספים:
 ברכה צויליך, מנהלת היחידה למחוננים ומצטיינים במינהל החינוך, עיריית ראשון לציון
 דוא"ל: BrachaZ@rishonlezion.muni.il 

 טלפון: 03-9547764

 

 


 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד