ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

עבודת הקב"ס ודרכי פעולה

כללי

קצין הביקור הסדיר הינו הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך הפועל ברשויות המקומיות כדי להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בבתי הספר ולמנוע את נשירתם.
היחידה מייחסת חשיבות רבה לנושא ביקור סדיר של התלמידים בבית הספר, ומשקיעה מאמצים באיתור מוקדם ככל הניתן של תלמידים בסכנת נשירה, הן בנשירה גלויה - תלמידים שאינם מגיעים באופן סדיר לבית הספר, והן בנשירה סמויה - תלמידים המגיעים לבית הספר אך אינם נכנסים לשיעורים, תלמידים שמאחרים, משוטטים ו/או "מבריזים" - דהיינו, מקצרים את יום הלימודים.

 

היחידה פועלת בדגש על איתור וטיפול כבר ביסודי ואף בגן הילדים בחינוך החובה.

היחידה לביקור סדיר פועלת להטמעת מדיניות משרד החינוך וחזון ראש העירייה בכל הנוגע למניעת נשירה ולעידוד ההתמדה, זאת באמצעות שיתופי פעולה הדוקים עם גורמים נוספים באגף הפרט ובמינהל החינוך ועם גורמים בקהילה.

 

תפקידי הקב"ס הלכה למעשה

  1. הקב"ס מאתר תלמידים חסרי סטטוס לימודי בגיל לימוד חובה: תלמידים חייבי רישום שלא נרשמו (גן, כיתה א', חט"ב ותיכון, וכן במעברים), ודואג לשיבוצם במסגרות לימודיות מתאימות. הקב"ס מקיים ביקורי בית וקשר עם הרשויות, במידה ומצא כי התלמיד עבר לתחומן.
  2. הקב"ס מטפל בתלמידים בסיכון נשירה בכל מסגרות החינוך (כולל פנימיות ומוסדות חינוך מיוחד), בכל המגזרים ובכל הגילאים.
  3. הקב"ס משמש כתובת לפניות תלמידים, הורים וצוותי חינוך ביישוב ומחוצה לו, כגורם מקצועי מגשר, מטפל, מייעץ ומכוון.
  4. הקב"ס יוזם ושותף לפיתוח תכניות למניעת נשירה בבתי הספר ברמה הקבוצתית וברמה הפרטנית. הקב"ס מלווה את התלמיד בכל השלבים יחד עם הצוות הבין-מקצועי. מערכת הקשרים אותה מנהל הקב"ס לשם מניעת נשירה הינה ענפה מאוד, בהתאמה לצרכיו של התלמיד. התפקיד מחייב שיתופי פעולה בין הגורמים השונים והרלוונטיים - הורים, צוות בית הספר, האגף לקידום נוער, שירות מבחן, פנימיות, שירותי רווחה, השירות הפסיכולוגי ועוד.
  5. הקב"ס פועל ליישום ולאכיפת חוק לימוד חובה, התש"ט-1959, בדרכים חינוכיות. לאחר שנעשו כל הפעולות הסבירות למניעת נשירתו, ולא חזר התלמיד ללימודיו, דואג הקב"ס להפעלת החוק כנגד הורי התלמיד.

בראשון לציון שיעור הנשירה הנמוך מבין הערים הגדולות!

בשנים האחרונות החלו במדידה אמפירית של שיעור התלמידים הנושרים מהמסגרת החינוכית-לימודית. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בראשון-לציון נרשם שיפור מרשים מדי שנה בחמש השנים האחרונות, וכי בשנת תשע"ח שיעור הנשירה של התלמידים בחינוך העל-יסודי עמד על 0.6% בלבד, השיעור הנמוך ביותר בין הערים הגדולות.

 

ניתן להסביר את הנתון בפעולות שנעשו במערכת החינוך שמטרתן למנוע נשירה ממוסדות החינוך בעיר בכל הכלים העומדים לרשות היחידה. כך לדוגמה, בבתי הספר בעיר קיימות ועדות התמדה שבהן משתתפות מפקחות של משרד החינוך וכן נציגי אגף שירותי הפרט ומנהל האגף לחינוך עפ"י יחידות הגיל. תפקיד הוועדות הוא לבחון כל מקרה לגופו, ובהתאם "לתפור" תכנית מיוחדת המותאמת למידותיו של התלמיד. צוות ההוראה בבית הספר, יחד עם קב"ס בית הספר, עוקבים אחר התקדמות התלמיד בתכנית.

 

בנוסף, היחידה מובילה תכניות שונות למניעת נשירה המיועדות לגילאים שונים, כגון: מתן שעות חונכות אישית לתלמידים בסכנת נשירה, הפעלת מועדוניות משפחתיות ברחבי העיר בשיתוף המינהל לשילוב חברתי ועוד. כמו כן יחידת הקב"ס פעילה במרכזי הצלח"ה הפועלים ב-6 חטיבות ביניים בעיר ובבתי"ס יסודיים.


 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד