ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

שיתוף ציבור בחינוך: יישום תובנות התהליך בתכניות העבודה של מינהל החינוך לשנת תשפ"א

התובנה/צורך: תלמיד סקרן בעל מוטיבציה פנימית ללמידה

 
 1. תקצוב של סביבות למידה טכנולוגיות (סל"ט), חדשות ומיזמים בבתי הספר ובגי הילדים.
 2. פיתוח ומתן כלים לצוותי חינוך בנושא פרקטיקות למידה חדשניות, חדשנות טכנולוגית. 
 3. פיתוח מו"פים עירוניים. עיצוב ותקצוב מרחבי למידה חדשניים, לוחות גרפיים לבתי הספר וגני הילדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. מיפוי ופיתוח מרחבים עירוניים, כמרחבי למידה חליפיים.
 4. תקצוב תכניות חינוכיות שמטרתן לאפשר למידה של נושאים שאינם נכללים בקוריקולום הקלאסי של בתי הספר. למשל, "רוח צעירה" תכנית שמאפשרת לימוד של 5 יח"ל בגרות בספרות ונעשית בשיתוף עם האוניברסיטה העברית | "קידום מדען צעיר" תכנית לקידום למידה של מקצועות מדעיים ונעשית בשיתוף מכון דווידסון | "יזמים צעירים" תכנית שמיועדת לפיתוח מנהיגות ועידוד יזמות | "במה ראשונה" תכנית לעידוד כתיבת פרוזה ושירה | "חלל ולוויינים" תכנית לעידוד מדעים | תכניות העשרה נוספות בתחום המדעים "תעשידע", "רובוטיקה" ועוד.

התובנה/צורך: תלמיד שמרגיש שייך, משמעותי ובטוח

 1. העמקת הרצפים החינוכיים במקצועות הליבה - קיום מפגשים קבועים ליצירת רצף חינוכי יסודי-חט"ב- פרויקט השאלת מחשבים וספרי לימוד.
 2. הדרך החדשה – תכנית שמיועדת לקידום לימודי וחברתי של יוצאי אתיופיה.
 3. עידוד בתי הספר לקיים פרויקט חונכות וסיוע לימודי של תלמידי השכבות העליונות לתלמידי השכבות הצעירות. 
 4. הגדלת מענים לילדים בסיכון-תרפיות, העצמה אישית ועוד.
 5. תגבור לילדים בעלי קושי שפתי על מנת לסייע להם להגיע לסטנדרטים הנדרשים בשפה בהתאם לגיל.  
 6. תכנית מוגנות – הרחבת המענים הרגשיים שניתנים לצוותים החינוכיים על מנת לחזק את יכולותיהם ותחושת המסוגלות העצמית שלהם בהתמודדות עם ילדים מאתגרים בגן. 
 7. תכניות לשיפור האקלים והתמודדות עם ילדים מאתגרים – יום של תכלת, צומ"ת/מס"ע, מעגן. התכניות מיועדות ללימוד כישורי חיים, למתן מענים רגשיים לילדים ולהפחתת אירועי אלימות בגני הילדים.  
 8. מועדוניות חינוך ומרכזי למידה – הכשרת הצוותים, שימור עובדים איכותיים במטרה להעניק לילדים טיפול מיטבי ומקדם.
 9. גישור רב תרבותי – במסגרת התכנית פועלות שתי מגשרות מטעם העירייה (ליוצאי אתיופיה ויוצאי ברה"מ לשעבר) כדי לסייע ולגשר על הפערים בין הורים, מנהלי מוסדות החינוך והתלמידים.
 10. תכנית לקידום אוכלוסיות מוחלשות – האגף מנהל, מלווה ומתכלל מספר רב של תכנית (מנע, חדר פסיכופדגוגי, אוריינות דיגיטלית ועוד) ושירותים במטרה לסייע ולקדם לאוכלוסיות מוחלשות ואוכלוסיות בסיכון.
 11. שירותים פסיכולוגיים לעולים - העשרת הידע של הורים יוצאי אתיופיה בנושא של התפתחות ובשלות של ילדי הגן.

התובנה/צורך: בוגר מצויד במיומנויות להצלחה בחיים ובחברה במציאות המשתנה 

 
 1. סדנאות להורים ולילדים בחינוך המיוחד – במהלך השנה נערכות 2 סדנאות להורים ולילדים בוגרים שנותנות מידע על זכויות, תעסוקה, צבא, דיור ועוד, כדי לסייע בהשתלבות מיטבית של בוגרי החינוך המיוחד בחברה.
 2. Speak2Go והראשון בדיבור – תכנית המיועדת להקניית השפה הדבורה באנגלית.
 3. חינוך פיננסי – תכנית חדשה שמיועדת להקניית ידע בנושאים כלכליים לתלמידי כיתות ט'. התכנית תתנהל בשני מישורים, הראשון הכשרת מורים להוראת חינוך פיננסי, השני היכרות ולימוד של מושגים מעולם הכלכלה והכספים בשכבת ט'. 
 4. יסודות – תכנית שמיועדת לחשוף תלמידים לנושאים מתחום זכויות אדם, החוק והמשפט.
 5. תכניות העשרה במגוון אינטליגנציות – תכניות העשרה לחשיפה לאינטליגנציות מרובות באמצעות:  שחמט, גוגלה, ספריית פיג'מות,  ואורח חיים מקיים.   
 6. טיפוח אורח חיים מקיים ומחויב לסביבה הטבעית – במסגרת התכנית יצאו הילדים ללמידה חוץ גנית בסביבה הטבעית הקרובה אחת לשבוע.

התובנה/צורך: חיבור תלמיד-קהילה

 
 1. חיזוק הקשר עם הקהילה בימי קורונה – מגוון פעילויות חברתיות שמטרתן לסייע לאוכלוסייה המבוגרת ולנזקקים. מיזם הורדת כלבי קשישים, מתכונים של הדור השלישי, בואי חלה - חלוקת חלות לקשישים, כרטיסי יום הולדת לדיירי בתי אבות וניצולי שואה. 
 2. או"ר - סיוע לעסקים קטנים בעת קורונה, איסוף צעצועים, ספרים, מרכזי למידה תוך בית ספריים, חונכות לתלמידי א-ב. 
 3. נשמ"ה - תכנית שמיועדת להכשיר תלמידים ותלמידות לשמש נאמני שוויון מגדרי. בתום ההכשרה יערכו התלמידים והתלמידות פעילויות בנושא זה לכלל התלמידים בבתי הספר. התכנית בשיתוף עם יועצת ראש העיר למעמד האישה והקליניקה המשפטית במכללה למינהל.
 4. ביקור ילדי הגנים במוזיאונים עירוניים.
 5. השתתפות גני הילדים בתוכנית צליל ראשון של הפילהרמונית בעיר. גני הילדים יבקרו וילמדו באחד מהמוזיאונים העירונים וישתתפו בתכנית צליל ראשון של התזמורת הפילהרמונית הראשונית.
 6. מענים לתלמידים והוריהם בזמן שגרה ובזמן שגרת קורונה – תלמידים במצוקה מקבלים מענים פסיכולוגים, צוותים במצוקה יקבלו תמיכה רגשית וכלים להתמודדות עם ריחוק חברתי, הורים מקבלים כלים להתמודדות עם קשיים של ילדיהם בעת קורונה.

 

 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד