ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

משיתוף ציבור לתכניות עבודה

משיתוף ציבור לתכניות עבודה

בשנה החולפת הובילה עיריית ראשון לציון תהליך מקיף וייחודי מסוגו בארץ של שיתוף ציבור בתחום החינוך בעיר ראשון לציון. מטרתו הייתה לקיים הייוועצות עם הציבור ליצירת תמונת העתיד של החינוך בעיר עד לשנת 2025. תהליך השיתוף וההיוועצות, אשר התרחש בשיתוף כל המינהלים בעירייה, כלל: ראיונות וקבוצות מיקוד עם מומחים מהאקדמיה, ממשרד החינוך, מיזמות חינוכית ועוד; מפגשי דיון וסיעור מוחות עם ילדים, בני נוער, צוותי חינוך, הורים, נציגי ציבור, נציגי הרשות המקומית וועדי הורים סביב שולחנות עגולים; ואתרי התייעצות באינטרנט. היזכרו בתהליך

 

ההיענות של הציבור בעיר לתהליך הייתה רבה, וניכר היה שכל המשתתפים רוצים בקידום העיר וקבלת מענה לצרכים בנושאי חינוך. כך למשל באתרי ההתייעצות באינטרנט התקבלו למעלה מ-5,000 תשובות של המשתתפים בשאלה: מה הייתם רוצים לראות בחינוך בעיר עד שנת 2025? מפגשי הציבור ברחבי העיר נחלו גם הם הצלחה רבה - לכל אחד ממוקדי המפגשים הגיע ציבור רחב של הורים, תלמידים, צוותי חינוך ואנשי קהילה ונערכו דיונים ארוכים שהעלו תובנות רבות. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 התובנות המרכזיות / הצרכים שעלו מהתהליך:

המשתתפים העלו צרכים ורצונות בתהליך הלמידה: פיתוח שיטות למידה מעוררות מוטיבציה, אפשרויות בחירה בלמידה, טיפוח סביבה חינוכית שמקבלת את כולם כשווים ומעודדת ביטוי אישי, טיפוח מיומנויות למידה, הכנת התלמידים לחיים במאה ה-21, חיבור בית הספר לקהילה, יצירת מעורבות חברתית, התנדבות, אזרחות פעילה ועוד.

 

 שלב היישום: משיתוף ציבור - לתכניות עבודה

לאחר איסוף כל התובנות שעלו ממפגשי הציבור וכן מתשובות התושבים, בני הנוער והמומחים בזירות הדיגיטליות, מינהל החינוך עבר לשלב יישום התובנות בתכניות העבודה של אגפי החינוך לשנת תשפ"א. לנגד עיני המנהלים עמדו התובנות שעלו מתהליך שיתוף הציבור, שהובילו הן ליצירה של תכניות חדשות והן להתאמת תכניות ותיקות כך שיביאו לידי ביטוי את רצונותיהם וצרכיהם של הציבור. אז מה מכל התובנות שעלו יושם וייושם בתכניות העבודה של מינהל החינוך? לפניכם חלק מהדברים:

 

בגני הילדים:

 • שימוש בסביבות למידה דיגיטליות - הרחבת הידע בקרב גננות בשימוש בסביבות הלמידה הדיגיטליות בגנים באמצעות פיתוח מקצועי וליווי. התכנית נעשית בשיתוף עם פסג"ה (פיתוח סגלי הוראה) ומשרד החינוך. 
 • תכנית פסיכומתמטיקה - התכנית תורחב ובמסגרתה יקבלו גננות נוספות הדרכה על התפיסה, העקרונות והיישום של התכנית בגנים.
 • תגבור שפתי – קידום ילדים בעלי קושי שפתי על מנת לסייע להם להגיע לסטנדרטים הנדרשים בשפה בהתאם לגיל. 
 • תכנית מוגנות – הרחבת המענה הרגשי שניתן לצוותים החינוכיים על מנת לחזק את יכולותיהם ותחושת המסוגלות העצמית שלהם בהתמודדות עם ילדים "מאתגרים" בגן.
 • חיזוק תחושת השייכות לעיר – הילדים יבקרו וילמדו באחד מהמוזיאונים העירוניים וישתתפו בתכנית "צליל ראשון" של התזמורת הפילהרמונית ראשון לציון.     

בבתי הספר היסודיים

 • פרויקט חונכות – עידוד של בתי הספר לקיים פרויקט חונכות וסיוע לימודי של תלמידי השכבות העליונות לתלמידי השכבות הצעירות. 
 • מענה לילדים בסיכון – הרחבת המענה (תרפיות, העצמה אישית ועוד) שניתן לילדים בסיכון במסגרת בתי הספר.
 • אבחונים - הרחבת מתן מענה לתלמידים שזקוקים לאבחונים לשכבות גיל נוספות בכיתות ד'-ו'.
 • תכניות העצמה – חלוקת תקציבים לבתי הספר להפעלת תכניות העצמה שיסייעו לשיפור ההתנהגות וההישגים הלימודיים.
 • פרלמנט הילדים – עידוד בתי הספר לשליחת נציגים לפרלמנט הילדים ושיתוף פעולה עם היוזמות של הפרלמנט באמצעות הרכזות החברתיות הבית ספריות.
 • Speak2Go  – תכנית המיועדת להקניית השפה הדבורה באנגלית.
 • סיוע והתנדבות בקהילה – בתי הספר יבנו תכנית לסיוע והתנדבות בקהילה ואימוץ מסגרות וארגונים.

בבתי הספר העל יסודיים

 • תכניות לעידוד מצוינות אישית והעשרה – כגון: "רוח צעירה" תכנית שמאפשרת לימוד של 5 יח"ל בגרות בספרות ונעשית בשיתוף עם האוניברסיטה העברית | "קידום מדען צעיר" תכנית לקידום למידה של מקצועות מדעיים ונעשית בשיתוף מכון דווידסון | "יזמים צעירים" תכנית שמיועדת לפיתוח מנהיגות ועידוד יזמות | "במה ראשונה" תכנית לעידוד כתיבת פרוזה ושירה | "חלל ולוויינים" תכנית לעידוד מדעים | ועוד.
 • פרויקט השאלת מחשבים וספרי לימוד – העירייה דואגת להעניק לכל תלמיד הזקוק לכך את המשאבים הדרושים לצמצום פערים לימודיים.
 • סביבות למידה טכנולוגיות (סל"ט) - תכנית חדשה שמזמינה את בתי הספר להציע מיזמים לפיתוח סביבות למידה טכנולוגיות ומזכה במימון לביצוע.
 • חינוך פיננסי – תכנית חדשה לתלמידי כיתות ט' להקניית ידע בנושאים כלכליים. התכנית תתנהל בשני מישורים, הראשון הכשרת מורים להוראת חינוך פיננסי, השני היכרות ולימוד של מושגים מעולם הכלכלה והכספים.
 • נשמ"ה – תכנית שמיועדת להכשיר תלמידים ותלמידות לשמש נאמני שוויון מגדרי. בתום ההכשרה יערכו התלמידים והתלמידות פעילויות בנושא זה לכלל התלמידים בבתי הספר. התכנית בשיתוף עם יועצת ראש העיר למעמד האישה והקליניקה המשפטית במכללה למינהל.
 • חיזוק הקשר עם הקהילה בימי קורונה – מגוון פעילויות חברתיות שמטרתן לסייע לאוכלוסייה המבוגרת ולנזקקים. מיזם הורדת כלבי קשישים, מתכונים של הדור השלישי, בואי חלה - חלוקת חלות לקשישים, כרטיסי יום הולדת לדיירי בתי אבות וניצולי שואה, או"ר - סיוע לעסקים קטנים בעת קורונה ועוד.

בחינוך המיוחד

 • סדנאות להורים ולילדים בחינוך המיוחד - במהלך השנה נערכות 2 סדנאות להורים ולילדים בוגרים שנותנות מידע על זכויות, תעסוקה, צבא, דיור ועוד, כדי לסייע בהשתלבותם המיטבי של בוגרי החינוך המיוחד בחברה.
 • מרחבי למידה חדשניים – בניית 4 מרחבי למידה חדשניים שמותאמים לילדי החינוך המיוחד.

אגף שירות פסיכולוגי חינוכי

 • מתן מענה לתלמידים ולהוריהם בזמן שגרה ובזמן שגרת קורונה.
 • מתן שירותים פסיכולוגיים לעולים. 

אגף שירות ואדמיניסטרציה וטיפול בפרט

 • מועדוניות חינוך ומרכזי למידה
 • גישור רב תרבותי
 • תכניות לקידום אוכלוסיות מוחלשות
 • תגבור מערך המתנדבים והסטודנטים, ועוד... 

לכל הפעולות והתכניות בתכנית העבודה של מינהל החינוך תשפ"א - לחצו כאן

אטי אדר, ראש מינהל החינוך: "תהליך שיתוף הציבור שבוצע בשנה החולפת הניב תובנות חשובות ומרכזיות. מינהל החינוך מתייחס במלוא החשיבות לנושא, וכבר גובשו תכניות עבודה לשנים הקרובות המבוססות על הצרכים שעלו מן הציבור. נמשיך לשמוע את כל השותפים שלנו ונכוון גבוה לחינוך איכותי ומיטבי בעיר לטובת ילדינו".

 

ליאל אבן זהר, סגנית ומ"מ ראש העירייה, מחזיקת תיק החינוך: "אנחנו בהנהלת עיריית ראשון לציון גאים מאוד בתהליך שיתוף הציבור הגדול ביותר שבוצע ברשות מקומית בארץ בתחום החינוך, בו לקחו חלק למעלה מ-17,000 מבקרים בזירה הדיגיטלית, למעלה מ-5,000 משתתפים פעילים ויותר מ-2,000 בני נוער, שהשתתפו בסקר החינוך. מתוך השיח הקהילתי והמחשבה המשותפת עם הנהלת העירייה, מינהל החינוך, הורים, צוותי חינוך, מומחים, וגם עם הילדים והנוער, הוסקו מסקנות לגבי בניית תכנית החינוך, שיובילו את מערכת החינוך העירונית להיות הטובה ביותר לילדינו והמובילה בישראל". 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד