ראשון לציון זוכת פרס החינוך הארצי 2022 יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

תפקידי הקב"ס

קצין הביקור הסדיר הוא הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך הפועל ברשויות המקומיות כדי להבטיח ביקור סדיר תקין של תלמידים בבתי הספר ובגני הילדים במטרה למנוע את נשירתם.

 

היחידה מייחסת חשיבות רבה לנושא הביקור סדיר של התלמידים בבית הספר ובגנים ומשקיעה מאמצים באיתור מוקדם ככל הניתן של תלמידים בסכנת נשירה, הן בנשירה גלויה - תלמידים שאינם מגיעים באופן סדיר לבית הספר, והן בנשירה סמויה - תלמידים המגיעים לבית הספר אך אינם נכנסים לשיעורים, תלמידים שמאחרים, משוטטים ו/או "מבריזים".

היחידה פועלת בדגש על איתור וטיפול כבר בגילאי הגן. בנוסף, היחידה לביקור סדיר פועלת להטמעת מדיניות משרד החינוך וחזון ראש העירייה בכל הנוגע למניעת נשירה ולעידוד ההתמדה, זאת באמצעות שיתופי פעולה הדוקים עם גורמים נוספים במינהל החינוך ועם גורמים רבים בקהילה.

 

תפקידי הקב"ס:

  1. איתור  תלמידים חסרי סטטוס לימודי בגיל לימוד חובה: תלמידים חייבי רישום שלא נרשמו (גן, כיתה א', חט"ב ותיכון, וכן במעברים).
  2. טיפול בתלמידים בסיכון לנשירה בכל מסגרות החינוך (כולל פנימיות ומוסדות חינוך מיוחד), בכל המגזרים ובכל גילאי החובה. 
  3. משמש כתובת לפניות תלמידים, הורים וצוותי חינוך ביישוב ומחוצה לו, כגורם מקצועי מגשר, מטפל, מייעץ ומכוון.
  4. יזום ושותפות בפיתוח תוכניות למניעת נשירה בבתי הספר ברמה הקבוצתית וברמה הפרטנית. הקב"ס מלווה את התלמיד בכל השלבים יחד עם הצוות הבין-מקצועי. ומכאן שמערכת הקשרים אותה מנהל הקב"ס לשם מניעת נשירה הינה ענפה מאוד, בהתאמה לצרכיו של התלמיד. התפקיד מחייב שיתופי פעולה בין הגורמים השונים והרלוונטיים - הורים, צוות בית הספר, האגף לקידום נוער, שירות מבחן, פנימיות, שירותי רווחה, השירות הפסיכולוגי ועוד.
  5. פועל ליישום ולאכיפת חוק לימוד חובה, התש"ט- בדרכים חינוכיות  אולם, לאחר שנעשו כל הפעולות הסבירות למניעת נשירתו, ולא חזר התלמיד ללימודיו, דואג הקב"ס להפעלת החוק כנגד הורי התלמיד.
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
עבור לתוכן העמוד