יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

חינוך מיוחד

לפניכם שאלות נפוצות בנושא חינוך מיוחד. לשאלות נוספות לחצו כאן

 

 

מהן שכבות הגיל להן היחידה לחינוך מיוחד נותנת מענה?

היחידה לחינוך מיוחד נותנת מענה לתלמידים בגילאי 3 עד 21.
לראש העמוד לראש העמוד

מהי ועדת השמה?

ועדת השמה היא ועדה סטטוטורית עם הרכב מחייב, הדנה בזכאות התלמיד לחינוך מיוחד. החלטת הוועדה יכולה להיות: אי מתן זכאות לחינוך מיוחד (כלומר, לימודים בכיתה רגילה), זכאות לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או זכאות לבית ספר לחינוך מיוחד. במידה וניתנת זכאות לחינוך מיוחד, הוועדה אף מאפיינת את המסגרת.
לראש העמוד לראש העמוד

מה הרכב ועדת ההשמה?

לפי חוק החינוך המיוחד, ימנה שר החינוך את ועדות ההשמה שהרכבן:

  1. נציג רשות החינוך המקומית - יו"ר הוועדה
  2. שני מפקחים של משרד החינוך שאחד מהם הוא מפקח על החינוך המיוחד והאחר הוא מפקח כולל בחינוך הרגיל או נציגיהם (במקרה של בתי ספר מהחינוך הרגיל המפנים מספר רב של תלמידים לוועדות השמה – מעל ל-5% למוסד - לא יוכלו המפקחים לשלוח את נציגיהם)
  3. פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, מטעם הרשות המקומית
  4. רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות
  5. עובד סוציאלי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים
  6. נציג ההורים: הורה לילד עם צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך
לראש העמוד לראש העמוד

האם תלמיד יכול ללמוד במסגרת של חינוך מיוחד ללא ועדת השמה?

לא. למעט במקרה של תלמיד בעל לקות משמעותית שהוריו ביקשו את השמתו בחינוך מיוחד בהתאם לסעיף 7(א1) בחוק החינוך המיוחד ולתקנות חינוך מיוחד ("רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדות השמה"), התשס"ו-2005, ולמעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד בבתי חולים פסיכיאטריים המאושפזים על פי הוראת רופא.
לראש העמוד לראש העמוד

באילו מקרים ניתן להפנות תלמיד לוועדת השמה?

הפניית תלמיד לוועדת השמה תיעשה רק לאחר תהליך מתמשך בשיתוף התלמיד והוריו שבו הצוות הרב מקצועי ניסה לסייע לו להתמודד עם קשייו במגוון שיטות הוראה וטיפול. מנהל בית-הספר או הגננת יתעדו את שלבי הטיפול ואת המפגשים של הצוות הרב-מקצועי, את המפגשים עם ההורים ועם התלמיד ואת המידע שנמסר להם.
 
הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגילה אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה; כלומר: הפניית התלמיד לוועדת ההשמה מחייבת קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות והיעדים הרשומים בה.
 
כמו כן, הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה (יש להחתים את המפקח על טופס ההפניה המופיע כנספח 6.1 בחוזר מנכ"ל חינוך מיוחד).
 
תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו המעידים על לקותו. במקרים חריגים מאוד אפשר להפנותו על ידי הגורמים הקבועים בחוק לוועדת השמה על רקע לקות מובהקת ומשמעותית המגובה באבחנה על ידי גורם קביל ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד.
 
הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית, יוכל לפנות לוועדת השמה ברשות המקומית לכל המאוחר עד 31 במארס בכל שנה בבקשה לדון בעניינו של ילדו.

לראש העמוד לראש העמוד

מי רשאי לבקש כינוס של ועדת השמה?

כינוס של ועדת השמה רשאי לבקש הורה התלמיד, מנהל, מחנך, פסיכולוג, יועץ, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי, ועדת שילוב מוסדית (לאחר דיון בעניינו של התלמיד בצירוף טופס החלטתה).
לראש העמוד לראש העמוד

עד מתי אפשר לפנות אל ועדת ההשמה ברשות המקומית?

לא יאוחר מ-31 במארס מדי שנה, זאת על מנת שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים.
לראש העמוד לראש העמוד

מתי מתקיימות ועדות ההשמה?

עפ"י חוזר מנכ"ל, ועדות ההשמה לבתי הספר מתקיימות עד ה-15.5 בכל שנה. ועדות ההשמה לגני הילדים מתקיימות עד ה-31.5 בכל שנה.

לראש העמוד לראש העמוד

היכן מתקיימות ועדות ההשמה, וכיצד מגישים בקשה להגיע לוועדת השמה?

ועדות ההשמה מתקיימות בבניין העירייה, היחידה לחינוך מיוחד באגף הפרט, קומה 1. ניתן להעביר בקשה למשרדי היחידה לקיום ועדת השמה, עד 31 במארס, לידי:

 

לי ויינר - מנהלת היחידה לחינוך מיוחד
טלפון 9547501
LeeW@rishonlezion.muni.il

 

או לידי:
מזל דוד - מזכירת היחידה לחינוך מיוחד באגף הפרט
טלפון 9547450
MazalD@rishonlezion.muni.il

לראש העמוד לראש העמוד

האם השיבוץ נעשה במהלך ועדת ההשמה?

לא. ועדות השיבוץ מתקיימות לאחר סיום עבודת ועדות ההשמה. מכתבי שיבוץ מגיעים למשפחות באמצע חודש יולי עד אמצע חודש אוגוסט.
לראש העמוד לראש העמוד

האם ניתן לערער על החלטת ועדת ההשמה?

ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדת השמה עד 21 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה. את הערעור יש לשלוח למשרד החינוך בכתובת: רחוב השלושה 2 תל אביב מיקוד 6706054 פקס 6896689 טלפון: 03-6896565
לראש העמוד לראש העמוד
אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד