יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

ועדות השמה ביחידה לחינוך המיוחד באגף הפרט

אודות

ועדת ההשמה ברשות המקומית דנה בדבר זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד ותפקידה לקבל החלטה לגבי סוג המסגרת המתאימה לו. במרבית המקרים, ועדת ההשמה הינה הגוף היחיד המוסמך להחליט לגבי העברתו של תלמיד ממסגרת רגילה למסגרת מיוחדת, וממסגרת מיוחדת אחת למסגרת מיוחדת אחרת בעלת אפיון שונה, כאשר הדבר המרכזי העומד לנגד עיני חברי הוועדה הינו טובת הילד.
בקשה לקיום ועדת השמה יכולה להיות מוגשת ע"י הורים, מוסדות חינוך מוכרים, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), תש"ן-1990, וועדת שילוב מוסדית.
ניתן להגיש בקשות לקיום ועדת השמה עד ה-31 במארס בכל שנה.
ועדות השמה לתלמידי בתי הספר מתקיימות עד ה-15 במאי, וועדות השמה לילדי הגן מתקיימות עד ה-31 במאי.
על פי חוזר מנכ"ל , ככלל ועדה המתקיימת לאחר מועד זה החלטותיה לא ייושמו בשנת הלימודים העוקבת אלא בזו שאחריה.
החלטות וועדת ההשמה נשלחות להורים בדואר רשום.

 

הגשת ערר על החלטת הוועדה
על החלטות ועדת ההשמה ניתן להגיש ערר במשרד החינוך בתוך 21 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה. את הערעור יש לשלוח למשרד החינוך בכתובת: רחוב השלושה 2 תל אביב, מיקוד 6706054 פקס: 6896589 -03 טלפון: 03-689656
 
המסמכים שיש להמציא לוועדת ההשמה

  1. יש להעביר שאלון הפניה הממולא ע"י מנהל המסגרת החינוכית וחתום ע"י מפקח וע"י ההורים (מלבד לילדים שאינם בגילאי חובה ואינם לומדים במסגרת חינוכית מוכרת), בנוסף יש להעביר אבחון קביל ובדיקות ראייה ושמיעה.
  2. חומר נוסף עפ"י בקשת הוועדה - אבחונים דידקטיים, חוות דעת רפואית, דוחות סוציאליים ומידע נוסף על פי בקשת הוועדה.

ועדת השמה אינה ועדת שיבוץ. במידה וקבעה ועדת ההשמה זכאות למסגרת חינוכית מיוחדת, ועדת השיבוץ היא האחראית לשבץ את התלמיד במסגרת החינוכית.


למידע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא חינוך מיוחד, לחצו כאן


 

 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד