יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

האם ישנם מקרים שאינם מחייבים דיון בוועדת השמה?

העברת תלמיד ממוסד של חינוך מיוחד לכיתה של החינוך הרגיל תתבצע ללא ועדת השמה. זאת, אך ורק אם התקבלה הסכמתם של ההורים ושל הגורמים המקצועיים במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד. הורי התלמיד יוזמנו לדיון במוסד החינוכי. פרוטוקול הדיון, החתום על ידי מנהל המוסד החינוכי וההורים, יועבר לאישור המפקח על החינוך המיוחד. המפקח על החינוך המיוחד יעדכן את המפקח הכולל ואת הרשות המקומית שבה התלמיד מתגורר.

 

מובהר בזאת כי אין להתנות התניה כלשהי למעבר. המעבר מהמוסד של החינוך המיוחד למוסד של החינוך הרגיל יתבצע אך ורק בשנת הלימודים העוקבת. תלמיד זה ייחשב לתלמיד של החינוך הרגיל לכל דבר ועניין.
 

בנוסף, תלמיד המאושפז בבית חולים והלומד במהלך אשפוזו במסגרת חינוך מיוחד הצמודה למחלקה או לבית החולים, עניינו אינו נדון בוועדת השמה לצורך הלימודים במוסד חינוכי בתוך בית החולים.

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד