יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

שיבוץ והגשת ערר לכיתה א'

 לידיעתכם, אתר הצפייה בשיבוץ לכיתה א' - נסגר.

הורים שהגישו בקשת ערר, האתר ייפתח לצפייה בשיבוץ לאחר סיום ועדות הערר, לכל המאוחר עד סוף חודש יולי 2018

 

 

כיצד נעשה השיבוץ?

 • עדיפות בשיבוץ לבתי הספר ניתנה להורים שנרשמו בתקופת הרישום. הורים שנרשמו לאחר תום תקופת הרישום, שובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו כן, לא נשמרה להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם.
 • עדיפות ניתנה לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה (כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר).
 • בתי ספר חמ"ד – הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי, שהמרחק אליו עולה על המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שביקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר אחר מרוחק יותר כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יצטרך לשאת בעלויות ההסעה על חשבונו.
 • הודעה על שיבוץ תישלח אליכם גם בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום. שימו לב, עם קבלת השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר

הקריטריונים לשיבוץ במקרה של רישום יתר

 • תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית.
 • מרחק הליכה ממקום המגורים לבית הספר על פי תוכנת מרחקים.
 • איחוד אחים - תינתן עדיפות על פי מדרג גילאים מכיתה א' ואילך (למעט במקרים של שינוי כתובת או קבלה על בסיס ועדת ערר בעבר).
 • סיבות סוציאליות ורפואיות אחרות.

להנחיות נוספות

 

 

הגשת ערר

מועד הגשת ערר: ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לבית הספר עד תאריך 15.04.2018 ל' בניסן התשע"ח..

 • ועדת ערר תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים.
 • הרשות תשלח את ההחלטה בתום דיוני ועדת ערר.
 • ערר שיוגש לאחר תאריך 15.04.2018 יידון לאחר קיום הדיון בבקשות הערר שהוגשו במועד.

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד