יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

שיבוץ

לאחר הרישום לגן הילדים - מגיע שלב השיבוץ.

 

במהלך חודש יוני 2019 תקבלו את איגרת השיבוץ לביתכם, ובה השיבוץ שקיבל ילדכם לשנת הלימודים תש"ף. כמו כן תקבלו מסרון לטלפון הנייד וכן הודעה לדואר האלקטרוני שלכם עם קישור לצפייה בשיבוץ שקיבל ילדכם לגן.

 

 * יצוין כי יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם בעת הרישום. עם זאת, חשוב לציין כי אין התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד לגן המבוקש, וזאת משיקולים מקצועיים ומערכתיים ושיקולים הנובעים מכמות הנרשמים אל מול צורכי המערכת

 

קווים מנחים בשיבוץ

 • הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו-גילי (אולם תיתכן כיתה עם הרכב חד-גילי). 
 • כיתת ילדי שנתון 5 עם ילדי שנתון 4 או לחילופין כיתת ילדי שנתון 4 עם ילדי שנתון 3.
 • ילדים בשנתון 5 - ישובצו בגנים לגילאי 4-5 בלבד.
  ילדים בשנתון 4 - יכולים להשתבץ בגנים לגילאי 4-5 או בגנים לגילאי 3-4. השיבוץ יתבצע בכפוף למקומות פנויים בגנים לגילאי 4-5 ובכפוף לתאריך הלידה של הילד/ה (תאריך הלידה בסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר).
 • ילדים בשנתון 3 - ישובצו בגן לגילאי 3-4 בלבד.
 • השיבוץ לגן הילדים ייקבע על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין.

כיצד נעשה השיבוץ?

השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

 • זרם חינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי, ממלכתי-דתי או מוכר שאינו רשמי).
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום המוכרזת. ילד שיירשם לאחר תקופה זו, לא יובטח מקומו בגן הסמוך לכתובת מגוריו.
 • גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם (גן עירייה) בגנים לגילאי 4-5, בכפוף לשיקולים מערכתיים ולהרכב הגילאים של המשובצים בגן.
 • תאריך לידה בכפוף לכתובת מגורים – קרי, גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגר לצעיר ביותר.
 • איזון הגן – איזון מגדרי (בנים-בנות).
 • איזון בין השנתונים בגן דו גילי.
 • קרבת מגורים לגן או בהתאם לכתובת מגוריו - העירייה תתחשב עד כמה שניתן.

 לידיעתכם

 • תכנית "רצפים" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ בבית הספר.
 • תלמידים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין הרשות מתחייבת לשבצם שנה לאחר מכן בגן הצמוד או באותו הגן.
 • בגנים בהם יש ביקוש יתר מעל מספר הילדים בגן, תינתן עדיפות לילדים הגרים בקרבת הגן.
 • בכפוף לחשבון ארנונה פעילה של הורי התלמיד (ולא על פי תצהיר מעו"ד/הצהרת מגורים).
 • קרבת מגורים לגן בהתאם לכתובת מגורי התלמיד בתקופת הרישום המוכרזת - הרשות תתחשב עד כמה שניתן.
 • שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס העדפת גננת או העדפת חברים.
 • תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים לאחר תקופת הרישום המוכרזת, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש.

 

 

 


 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד