יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

שיבוץ לגן העירוני

הודעה על שיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט העירוני ותשלח לביתכם, לפי הכתובת שנמסרה בעת ההרשמה.


יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם, עם זאת, חשוב לציין כי אין התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד לגן המבוקש, וזאת בשל שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
על אף שהעירייה עושה כל מאמץ לבקשות הורי הילדים, לעיתים, ובשל שיקולים הנובעים מכמות הנרשמים אל מול צרכי המערכת, אין באפשרותה לעשות כן.
אין התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד לגן המבוקש.

 

 

לתשומת לבכם:

 • הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו גילי.
 • כיתת ילדי חובה עם ילדי טרום חובה או לחילופין כיתת טרום חובה עם ילדים טרום טרום חובה.
 • הערה! על פי נתוני הרישום תיתכן כיתה עם הרכב חד גילי.

 

קריטריונים לשיבוץ
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

 • זרם חינוכי שבחרו ההורים.
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום המוכרזת. ילד שיירשם לאחר תקופה זו, לא יובטח מקומו בגן הסמוך לכתובת מגוריו.
 • גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם (גן עירייה). בגנים לגילאי 3-4, בכפוף לשיקולים מערכתיים ולהרכב הגילאים של המשובצים בגן.
 • תאריך לידה בכפוף לכתובת מגורים – קרי גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר.
 • איזון הגן – איזון מגדרי (בנים – בנות).
 • איזון בין השנתונים בגן דו גילי.
 • קרבת מגורים לגן או בהתאם לכתובת מגוריו – הרשות תתחשב עד כמה שניתן.

 

לידיעתכם!

 • תינתן עדיפות לילדים הלומדים בגן עירוני צמוד או במתחם.
 • תלמידים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין הרשות מתחייבת לשבצם שנה לאחר מכן בגן הצמוד או באותו הגן.
 • בגנים בהם יש ביקוש יתר מעל מספר הילדים בגן, תינתן עדיפות להורים הגרים בקרבת הגן בכפוף לחשבון ארנונה (ולא על פי תצהיר מעו"ד/הצהרת מגורים).

 

לתשומת לבכם!

 • תכנית "רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ בבית הספר.
 • שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס גננת או חברים.
 • תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים לאחר תקופת הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש!

 

 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
קהילה והוראה לומדת
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד