יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

הנחיות רישום לגני הילדים העירוניים

חוסכים טרחה וזמן- נרשים מהבית לגן

http://www.rishonlezion.muni.il/

24 שעות ביממה

 

 

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני:

 • הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון ולתושבים המשנים כתובת בתוך העיר ורשומים במרשם האוכלוסין נכון ליום 07.10.2016 בלבד. תושבים חדשים שעברו לעיר לאחר התאריך הנקוב יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך המידעון. מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר הרישום האינטרנטי.
 • אתר האינטרנט יהיה פתוח לשירותכם במהלך כל תקופת הרישום המוכרזת.
 • בעת הרישום יש לבחור גנים מסוג מגמה אחת (חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי).
 • "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" לרבות הורים גרושים/פרודים, חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם, ולמלא תצהיר להורים עצמאיים.
 • דיוור כפול - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד בגן לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין.
 • תיתנן עדיפות בשיבוץ לנרשמים בזמן.


לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט העירוני ולהקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים:

 • מספר זהות הורה
 • מספר זהות ילד/ה
 • כתובת ההורים
 • שמות הגנים המועדפים בעדיפות ראשונה ובעדיפות שניה מתוך רשימת הגנים הקרובים לכתובת מגוריכם (רשימת הגנים מצויה בהמשך המידעון ובאתר האינטרנט של העירייה).
 • פרטי כרטיס אשראי

 

תושבים המשנים כתובת בתוך העיר, בנוסף לרשום מעלה, עליהם לצרף את המסמכים הבאים:

 1. תעודות זהות של שני ההורים ובה כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל, בצירוף הספחים שבהם מופיעים פרטי הילד.
 2. העתק חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
 3. חוזה שכירות או קנייה – חוזה עדכני חתום בו מופיע מועד הכניסה לנכס.
 4. בית בבניה – היתר בניה ותאריך משוער לסיום הבניה.
 5. תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם, יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשע"ח עם פרטי ההורים והילד הנרשם, ובו יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר (נוסח הצהרת מגורים מצורף בסוף המידעון).

ללא השלמת כל המסמכים הרישום אינו תקף.

 

רישום באינטרנט לגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים
ראה הנחיות בעמודים 41-40 במידעון.


לתשומת לבכם
בתום תהליך הרישום, יש לוודא כי המערכת קלטה את נתוני הרישום וקיבלתם מספר פנייה, הודעת מסרון ומכתב לכתובת המייל שלכם. רק עם קבלת מספר אישור מהמערכת הושלם תהליך הרישום. אם קיבלתם מספר פניה עם רשומה  0/000 - עליכם לבצע רישום חוזר.

לא יירשמו באמצעות האינטרנט:

 • בעלי דרכונים
 • תושבים חדשים/עולים חדשים:
  התושבים הנ"ל יבצעו רישום ביחידת הרישום בבניין העירייה בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך המידעון.

 

לתושבים שאין ברשותם גישה לאינטרנט
בתקופת הרישום המוכרזת ניתן להגיע למרכז התמיכה לרישום באינטרנט, בבניין העירייה, בו יעמדו  לשירותכם דיילות תמיכה. כתובת המרכז:

 

בניין העירייה- רחוב הכרמל 20, ראשון לציון (קומה 1).
ימי קבלת קהל:
ימים א', ג', ד', ה'  בין השעות: 8:30-14:30
יום ב' בין השעות 8:30-13:00  וגם 16:00-18:00.

תושב יקר, נא הקפד לרשום את ילדך לגן במועד.


לידיעתכם:
האם כל הקודם זוכה?!
אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום המוכרזת.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם, עם זאת עלינו להבהיר:
הרישום הינו על פי כתובת המגורים של התלמיד ועל פי הקריטריונים המופיעים בפרק "שיבוץ לגן עירוני".
הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשותיכם.
שינוי לכתובת פיקטיבית כדי להשתייך לגן מסוים, הינו עברה על החוק.
בכל מקרה של ספק בנושא מקום המגורים הפיזי ובפועל, תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים באמצעים העומדים לרשותה.

 

למאחרים ברישום
• רישום מאוחר לאחר תקופת הרישום הרשמי, יהיה על בסיס מקום פנוי ולכן מועד קבלת השיבוץ יידחה לסוף חודש יולי.
• לידיעתכם, תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר, הנרשמים לאחר תקופת הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש!


 

 

רישום במרכז הרישום:
הרישום במרכז הרישום בבניין העירייה ברחוב הכרמל 20, קומה 1, אגף ד', מיועד ל:
רישום לילד או הורה עם מוגבלות: רישום מוקדם מיועד לילדים או הורים הזקוקים להתאמות פיזיות. ראה פירוט בעמוד 8 במידעון.
תושבים חדשים/עולים חדשים.
בעלי דרכונים

 

 
1. המסמכים הדרושים לרישום:
א. תעודות זהות מקור של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודות הזהות יכללו את הספחים שבהם מופיעים פרטי
    הילד (לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת).
ב. בעלי דרכונים – דרכון הורים ודרכון הילד.
ג. תעודת לידה, במידה ופרטי הילד אינם מופיעים בתעודת הזהות ו/או דרכון.
ד. העתק חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
ה. אמצעי תשלום: כרטיס אשראי או טופס הוראת קבע חתומה בחתימה וחותמת הבנק (טופס הוראת קבע מצורף בסוף המידעון).

 

2. רישום תלמידים חדשים הבאים להתגורר בעיר:
במועד מעבר הדירה עליכם לבצע שינוי כתובת במשרד רישום האוכלוסין על מנת למנוע רישום שגוי. בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף 1 לעיל יצורפו:
א. חוזה שכירות/קנייה – חוזה עדכני חתום שבו מופיע מועד הכניסה לנכס.
ב. בית בבניה – היתר בניה ותאריך משוער לסיום הבניה.
ג. תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם, יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשע"ח עם פרטי ההורה והילד הנרשם, ובו יש לציין כתובת 
   בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר (נוסח הצהרת 
   מגורים מצורף בסוף המידעון).
ד. בנוסף, יש לצרף אישור על ביטול רישום מהרשות הקודמת.

 

3.רישום ל"הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים – בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יצורפו:

א. טופס הצהרה להורים עצמאיים, מעודכן ותקף למועד הרישום, המעיד על זכות הרושם בענייני חינוך.
ב. במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים בעניין הרישום, על ההורים לפנות לערכאות משפטיות ולהציג בפני היחידה לרישום ושיבוץ את ההחלטות שהתקבלו.
ג. חובה לעדכן כתובת פרטי ההורה השני שאינו הרושם.

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ל"הורה עצמאי " או "משפחה בראשה הורה עצמאי" לרבות הורים גרושים/פרודים, אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ושיבוץ הילד לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת.

 

4.רישום על ידי מיופה כוח – בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יצורפו:
תעודת זהות של מיופה הכוח ומכתב הרשאה חתום על ידי ההורים (טופס הרשאה מצורף בסוף המידעון).


לידיעתכם, תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים לאחר תקופת הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש!


 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
קהילה והוראה לומדת
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד