יום המורה 2015 ראשון לציון

לוח אירועים

עמוד פנימי - מוסדות חינוך
עמוד פנימי - חירום
עמוד פנימי - שירות
עמוד פנימי - תכניות בחינוך
עמוד פנימי - פדגוגיה דיג
עמוד פנימי - הורים וקהילה

נוהל הסדרה במקומות התנדבות

במסגרת תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" משובצים בני הנוער במקומות התנסות שאושרו בהסכם הסדרה. הסכם הסדרה הוא חוזר המפרט את תנאי הסף שעל הארגון לעמוד בהם ואת ההנחיות לטיפול באישורי ביטוח של הארגונים, זאת כדי להבטיח את השגת המטרות והיעדים של התכניות ואת ביטחונם ובטיחותם של התלמידים.

מקום התנסות שמעוניין להפעיל התנדבות בני נוער מחויב באישור הסדרה, וזאת על ידי הגשת הטפסים הבאים:

  • בקשת ארגון קולט להפעלת תלמידים  (נספח 3)
  • תצלום של רישום המוסד ברשם רשמי בארץ/ברשם העמותות 
  • אישור עוסק מורשה מלכ"ר 
  • רישיון עסק
  • אישור ניהול ספרי חשבונות כחוק
  • תקנון הארגון (אם קיים)
  • פירוט התכנית המוצעת לפעילות התלמידים
  • אישור עריכת ביטוח (מבני עירייה - אין צורך להגיש אישור ביטוח, יש לציין מבנה עירוני)
  • אישור בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין על כל זכר מבוגר מעל גיל 18 (כולל מאבטח, גנן, איש אחזקה וכדומה)
  • אישור על כללי הבטיחות במקום   

לפרטים ולשליחת הטפסים

דניאל סקא, מנהלת התנדבות רשותית
טלפון ‎03-7948641‏
דוא"ל DanielSk@rishonlezion.muni.il 
  


 

 

 

 

 

אתר העירייה
מרכז תמיכה יישובי
פסג"ה
מחיי גני הילדים ובתי הספר
טפסים
סיוע טכני
אתר נגיש 2014
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד